Leveransebeskrivelse

Byggesett:
Komplett leveranse av prefabrikkerte veggelementer, designelementer, dører, vinduer og alle utvendige og innvendige materialer ifølge leveransebeskrivelse. Ingen arbeider er her medregnet.

 

Råbygg:
Komplett leveranse av prefabrikkerte veggelementer, designelementer, ytterdører, vinduer og alle utvendige materialer ifølge leveransebeskrivelsen ferdig oppført. Ingen innvendige materialer eller arbeider er medregnet.

 

Elektroklart:
Komplett leveranse av prefabrikkerte veggelementer, designelementer, ytterdører, vinduer og alle utvendige materialer. Innvendig er bindingsverket til alle vegger montert, alt er ferdig lektet, isolert og plastet, klart for elektriker og rørlegger.  Resterende innvendige materialer eller arbeider er ikke medregnet.

 

Snekkerferdig:
Komplett leveranse av prefabrikkerte veggelementer, designelementer, dører, vinduer og alle utvendige og innvendige materialer ferdig oppført ifølge leveransebeskrivelse.

 

Yttervegger:

 • Svillemembran.

 • 48x148mm svill.

 • Prefabrikkerte veggelementer.

 • 150mm isolasjon.

 • 0,15mm plastfolie.

 • 48mm innvendig påforing. (I hytter over 70m2.)

 • 50mm isolasjon. (I hytter over 70m2.)

 • 14x145mm furu panel. (Flere typer)

Takkonstruksjon:

 • Prefabrikerte takstoler / taksperrer.

 • Profilerte takutstikk.

 • Vindduk.

 • 72mm oppforing for lufting av tak.

 • 19x148mm falset taktro.

 • 48x148mm torvstokk. (Eventyr- Tradisjonshytter)

 • Sveiset membran på tak. (Eventyr- Tradisjonshytter)

 • Impregnerte tretakrenner. (Eventyr- Tradisjonshytter)

 • Shingel Grå / Sort. (Sjøhytter)

 • Stål takrenner i Antrasitt.

Terrasser:

 • 48x198mm impregnerte bjelker. Prekutt.

 • 28x120mm impregnerte terrassbord. Prekutt.

 • 198x198mm profilerte terrasse søyler.

 • 36x98mm profilerte spikerslag.

 • 48x148mm impregnert profilert håndrekke.

 • 22x198mm profilerte rekkverksbord.

 • Sort terrassebeslag mot vegg.

Designelementer:

 • 48x148mm profilerte omramminger. (Eventyrhytter)

 • 48x148mm slette omramminger. (Tradisjonshytter)

 • 22x98mm sporfreste omramminger. (Sjøhytter)

 • 48x48mm profilert topplist.

 • 22x198mm toppbord.

 • 48x198mm bunnbjelke.

 • Beslag i kobber. (Eventyrhytter)

 • Beslag i Antrasitt. (Tradisjon- og Sjøhytter)

Innervegger:

 • 48x98/68mm svill.

 • 48x98/68mm bindingsverk.

 • 70mm isolasjon.

 • 14x145mm furupanel. (Flere typer)

 • 12x95mm granpanel i badstue, der dette er med.

 

Listverk og utforinger:

 

 

 

 

15x70mm

Fotlist.

15x70mm

Karmlist.

15x70mm

Taklist. 

35x35mm

Hjørnelist.

   

20x45mm

Skråtaklist.

20x145mm

Utforing.

   

 

Himlinger:

 • 250mm isolasjon. (200mm i hytter under 70m2)

 • 0,15mm plastfolie.

 • 36x48mm elektriker lekter.

 • 14x145mm furu panel. (Flere typer)

 

Bjelkelag mot oppstue / hems:

 • 150mm isolasjon.

 • 36x48mm elektriker lekter.

 • 14x145mm furu panel. (Flere typer)

 

Dører:

 

Ytterdør

89x199cm

Boddør

89/79x199cm

Innerdør 4 speil

69/79/89x199cm

Trapper:

Hytter med oppstuer / hems levers med trapp i furu ifølge plantegning.

Hemsstiger:

Hytter med hems der det er tegnet inn loftstige / sambatrapp, leveres denne i furu med beslag slik at trappen kan løftes inn mot vegger for å spare gulvplass.

Frakt:

 • Frakt tilkommer i prisen.

 • Eventyrhytter blir levert som elementhytte, det må derfor være kjørbar vei for kranbil helt frem til hytta.

Byggesøknader:

 • Eventyrhytter AS er behjelpelig med byggesøknader for en kostnad på kr. 7.900,- inkl mva pr søknad. Søknad om dispensasjon er ikke inkludert.

 • Byggherre dekker alle eksterne kostnader, slik som byggesaksomkostninger og utsendelse av nabovarsler.

 • Hvis det er krav til koordinater / utstikking må det benyttes eksternt firma for dette. Eventyrhytter AS kan besørge dette, men dette blir viderefakturert byggherre.

Rydding / restavfall:

 • Rydding og fjerning av restavfall besørges av byggherre.

 • Vi anbefaler at byggherre skaffer container.

Følgende er ikke med i leveransen:

 • Innredninger, kjøkken, bad, etc.

 • Torv yttertak.

 • Tre yttertak.

 • Gulv over støpt dekke.

 • Innredninger og ventiler til badstue.

 • Membran og fliser på våtrom.

 • Nødvendig snørydding.

 • Hvis det ikke er strøm på tomten, må byggherre holde aggregat og drivstoff til dette.

 • Pipe, mur og betongarbeider.

 • Ventilasjon eller andre tekniske installasjoner.

 • Container for avfall.

 • Kostnader til stilasjer.

Opphold tømrere:

 • Byggherre besørger innlosjering for tømrere.

 • Hvis det blir mer enn 3 mil fra byggeplass må byggherre dekket ekstra kjøring og tid for dette. Bomavgifter dekkes også av byggherre.

Egne arbeider:

 • Alle egne arbeider som flislegging, montering av innredninger, behandling av innvendige eller utvendige materialer, må legges til perioden mellom utvendig og innvendig oppføring. Eller etter overtagelse av hytta.

Diverse:

 • Tillegg som tilkommer blir fakturert når dette leveres i byggeperioden.

 • Overskytende materialer er Eventyrhytters eiendom, og blir hentet.

 • Ekstraarbeider ved skjevheter i fundamentet blir fakturert byggherre.